Geplaatst: Vrijdag 31 mei 2019 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]

▄▄  Schelf 2018 - HOME

 

Sociaal Culturele Hoofdstad Europa Leeuwarden Friesland 2018

Www & wwW / DWJM 10 jaar

 

Ooit was er een aparte rubriek voor foto's op DWJM Sociaal. In een fase van kaalslag is deze tab verwijderd, en daarmee ook de link naar de foto's. Zodoende zijn in veel blogs de (vroeger wel zichtbare) prenten weggevallen. Maar hier en daar zijn ze nog te vinden.

 

26 maart 2009 - 2010

Andries - wat er ook gebeurt, altijd blijven lachen

De Framo

Fraai voorbeeld van een blog ondersteunende foto

 

Achterwaarts          Voorwaarts

 

0adske - HOMER

alt

 

Geplaatst: Woensdag 1 mei 2019 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]

▄▄  Schelf 2018 - HOME

 

Sociaal Culturele Hoofdstad Europa Leeuwarden Friesland 2018

Www & wwW / DWJM 10 jaar

 

Het wij-gevoel is sterk geweest op DWJM Sociaal, zeker in de eerste jaren. Als deze blog eenmaal compleet is, valt hier misschien te ontdekken waar wij en ons wij-gevoel gebleven zijn. Gelukkig is Www&wwW er nog.

26 maart 2009 - 2010

Anton Pieters - bemoeit zich overal mee, en dan word je fractievoorzitter

Memories...

Meest besproken blog op DWJM, gemeten naar het aantal reacties

 

Achterwaarts          Voorwaarts  

0adske - HOMER

alt

 

Geplaatst: Dinsdag 19 februari 2019 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Www&wwW

▄▄  Schelf 2018 - HOME

 

Sociaal Culturele Hoofdstad Europa Leeuwarden Friesland 2018

Www & wwW / Afterparty

 

Onze vaste e-Mailer verweert zich

Ove-M* reageerde per e-mail op onze blog van 14 februari 2019. Hij wees op de vrijheid, om op DWJM Sociaal wel of niet een discussie te starten. Hij ziet die vrijheid ook bij het meedoen aan een discussie. Dit klopt allemaal. Verder meent hij dat er op vrijwel geen enkele bijdrage op DWJM Sociaal wordt gereageerd. Dat is niet juist. Echte reacties komen niet veel voor, maar ze zijn er wel. Discussies onder blogs komen inderdaad moeilijk van de grond. Daarom nodigen wij Ove-M toch maar weer uit, om niet per e-mail te reageren maar direct onder de blog.

 

Wat is het punt?

Maar misschien begrepen wij hem verkeerd. Daarom hebben wij Ove-M gevraagd welk punt hij wil maken. Hij knoopte er de beeldspraak van een voetbalwedstrijd aan vast. Als de keeper de bal in het spel brengt, dan moet de bal geschopt worden en niet de keeper. Wij denken nu dat Ove-M zich als keeper geschopt voelt. En dat hij ons ziet als de schoppende partij. Zelf vinden wij dat wij Ove-M in onze blogs steeds netjes hebben geciteerd. De citaten komen uit de e-mails die we van hem kregen. Hij wilde deze info niet zelf op DWJM Sociaal zetten. Wij respecteren dat. En dus citeren wij anoniem, voor zover wij de info van belang vinden.

 

Het beeld van de keeper

We spelen het spel op DWJM Sociaal. Daar horen dan ook de reacties thuis. Keepers doen mee aan het spel, door te bloggen en op blogs te reageren. Reacties per e-mail zien wij als een keeper die de bal over de zijlijn schopt. Zoals iedereen weet, mag de andere partij dan ingooien. Dat is wat wij hier doen als wij Ove-M citeren. Des te beter de keeper de bal in het spel weet te houden, des te minder hoeven wij in te gooien.

 * Ove-M: Onze vaste e-Mailer

 

Achterwaarts          Voorwaarts

 

0adske - HOMER

alt 

Geplaatst: Donderdag 14 februari 2019 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Www&wwW

▄▄  Schelf 2018 - HOME

 

Sociaal Culturele Hoofdstad Europa Leeuwarden Friesland 2018

Www & wwW / Afterparty


Onduidelijkheid troef

Ja, wij hadden best wel wat duidelijker kunnen zijn. Dat zetten we nu dus recht. Wij hebben een vaste e-Mailer. Hij, want het gaat om een man, reageert liever via een e-mail, dan onder een blog op DWJM Sociaal. Wij respecteren deze insteek, maar vinden het ook jammer. Want zo krijgen we hier nooit een debat van de grond. Wat is nu wijsheid? Als we vinden dat Onze vaste e-Mailer (Ove-M) iets te melden heeft, kunnen we ervoor kiezen om dat hier door te geven. We houden het anoniem en zullen onze bron dus 'Ove-M' noemen.

 

Nog meer onduidelijkheid

Uit de laatste e-mail van Ove-M wordt duidelijk dat hij zich zorgen maakt. Die zorgen gaan over de plannen van Vermillion, om flink meer gas onder onze gemeente vandaan te gaan trekken. Ove-M meent dat er om de hete brei wordt heen gedraaid, en dat er veel onduidelijkheid zit in de nieuwste plannen van Vermillion. Is er bijvoorbeeld sprake van fracking? Omdat ook hier op DWJM Sociaal al over deze plannen geblogd is, leek het ons goed om dit geluid van Ove-M door te geven. Het zette ons ook op het spoor van de laatste vergadering van de gemeenteraad, op 6 februari. Wethouder De Ruiter beantwoordde een aantal vragen uit de raad over de gaswinning. En gaat er gefrackt worden? Nee, volgens de wethouder is fracking niet aan de orde.

 

Van gasbron naar nieuwsbron

Wel vinden wij het storend dat wij dit nieuws gemist hebben en het pas later via via aan de weet kwamen.  Dat moet anders. Misschien ligt het eraan dat wij in de Hooykiep het Dagblad van het Noorden lezen en niet een Friese krant. Het nieuws in Dagblad van het Noorden stopt bij de provinciegrens. Met de Friese kranten is het niet anders. Maar zij zitten met ons aan goede kant van de grens. Dus ja, misschien wordt het tijd om het DvhN in te ruilen voor de LC.


Achterwaarts          Voorwaarts

 

0adske - HOMER

alt

Geplaatst: Dinsdag 5 februari 2019 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]

▄▄  Schelf 2018 - HOME

 

Sociaal Culturele Hoofdstad Europa Leeuwarden Friesland 2018

Www & wwW / Afterparty


Waar gaat dit over?

Ove-M* meldt ons, dat hij bezwaar heeft tegen de naam DWJM. Wie verzon dat, wie onthoudt dat, wie zoekt dat, zo vraagt hij zich af. Ook verder lijken mensen niet erg thuis in het DWJM-jargon. Sommigen menen zelfs dat het DWJM Sociaal is, dat gaat sneuvelen. Dit is niet het geval. Het is niet DWJM, maar DWJDM dat van de aardbodem is verdwenen. Tijd voor een korte spoedcursus.

 

DWJM Sociaal

Wie in de vroegste geschiedenis duikt van DWJM, komt uit bij 26 maart 2009. Dat was namelijk de dag waarop dit sociale platform officieel online ging. DWJM staat voor: Drachten Wil Je Meemaken. Een nogal dubbelzinnig statement. En als afkorting niet bepaald een open boek. Later is dit platform herdoopt tot DWJM Sociaal. Een kleine digitale ingreep, maar met als gevolg dat honderden interne links niet meer werkten. Wie trouwens kan rekenen, ziet een jubileum komen. Op 26 maart 2019 viert DWJM Sociaal haar tienjarige bestaan.

 

DWJM Zakelijk

De gemeente dacht: wat voor inwoners werkt, moet ook voor bedrijven kunnen. En zo ging op 1 juli 2011 DWJM Zakelijk in de lucht. Want ook zakelijk wil je Drachten meemaken. En zoals veel inwoners lid werden van DWJM Sociaal, zo verzamelden honderden bedrijven zich op DWJM Zakelijk. Natuurlijk is er om de haverklap de vraag: doen de buitendorpen dan niet mee? Jazeker, want als er over Drachten wordt gecommuniceerd, wordt eigenlijk Smallingerland bedoeld. Maar in dat geval zou het SWJM moeten heten, en dan wordt het wel een heel lang en smal verhaal.

 

DWJM

DWJM is nu het gemeentelijk portal. Zeg maar de op 1 januari 2016 gelanceerde voorkant van Drachten Wil Je Meemaken. Zoals al gezegd, is de naam geleend van het eerste DWJM, dat nu als DWJM Sociaal door het leven gaat. Sinds de komst van de DWJM portal façade moet je achterom, om nog bij DWJM Sociaal te kunnen komen. Het nieuwe DWJM is een soort gemeentesite light, en focust vooral op het beleven. Voor het echte actieve meemaken kun je nog steeds beter bij DWJM Sociaal terecht. Want natuurlijk adviseren wij van WC-eend: WC-eend.

 

DWJDM

DWJDM is de laatste loot aan de DWJM-boom en werd geboren op 16 juni 2016. Dat was bij de poppeslok wel een felicitatie waard. Heeft helaas te weinig water gekregen, verdroogde en is kort geleden geruimd. Vandaar die niet werkende link. De hele DWJDM-community van bijna tachtig zielen, de fine fleur van duurzaam Smallingerland, is daarmee naar de barrebiesjes en zodoende totaal onvindbaar. DWJDM betekent: Drachten Wil Je Duurzaam Maken. Ondanks dat, gaat de naam DWJDM definitief tot het verleden behoren.

 

ADeM-principe

Meest spraakmakende project onder de vlag van DWJDM is, excuus, was het ADeM-principe. Gelukkig is dat project gered van de dramatische ondergang. De initiatiefnemers hebben het voorlopig gestald in de groep ADeM-principe. Hun bedoeling is, om het ADeM-principe uiteindelijk onder te brengen bij Ademodus, een nieuwe activiteit op DWJM Zakelijk. Bezoeken op eigen risico, want mogelijk is Ademodus nog 'onder constructie'.

 

* Ove-M: Onze vaste e-Mailer

 

Achterwaarts          Voorwaarts

0adske - HOMER

alt

Geplaatst: Zaterdag 5 januari 2019 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Www&wwW

▄▄  Schelf 2018 - HOME

 

Sociaal Culturele Hoofdstad Europa Leeuwarden Friesland 2018

Www & wwW  /  Afterparty

 

Vanuit de Hooykiep:

Een gelukkig Nieuwjaar!

 

alt

 

Www & wwW

 

Achterwaarts          Voorwaarts

0adske - HOMER 

alt

 

Geplaatst: Donderdag 3 januari 2019 - 0 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Www&wwW

▄▄  Schelf 2018 - HOME

 

Sociaal Culturele Hoofdstad Europa Leeuwarden Friesland 2018

Www & wwW / Afterparty


Wij gaan nog niet naar huis

Nee, dit gebeurt niet in een opwelling. Dwarsigheid is het natuurlijk wel, maar geplande dwarsigheid. Want ons project Schelf 2018 duurt driemaal zo lang als LF 2018. Wij hebben er de volle periode 2017 - 2019 voor uitgetrokken. Maar we willen de zaak ook weer niet in het honderd jagen. Daarom vullen we 2019 in als feestelijke afterparty. Want LF2018 mag niet als een nachtkaars uitdoven.

 

Een culturele boost 

We wilden toch een blijvende boost voor het Friese en noordelijke culturele leven? Daar draait het dus om in onze afterparty. We gaan in 2019 Schelf 2018 omturnen in iets blijvends. Waar we aan denken? Als kapstok is er een Jaarplan DWJM 2019. En verder geen idee. Maar we hebben een jaar de tijd. Dus beste Mienskip, kom maar op met ideeën, suggesties, plannen.

 

Eigenlijk wel naar huis

Eigenlijk gaan we toch wel naar huis. De Hooykiep is nog altijd een zootje, maar het voelt wel als onze thuisbasis. Dus is dat de ideale denktank voor ons clubje Www & wwW. Ja, spijtig genoeg is de Hooykiep een besloten tent, al zit de buitendeur niet echt op slot. Maar we hopen jullie vooral te zien hier op DWJM Sociaal: het charmante en pittoreske digitale dorpsplein van Drachten.

 

Achterwaarts          Voorwaarts

0adske - HOMER

alt

Geplaatst: Zondag 19 augustus 2018 - 10 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Www&wwW

▄▄  Schelf 2018 - HOME

 

Sociaal Culturele Hoofdstad Europa Leeuwarden Friesland 2018

Www & wwW / Schelf Kalender

 

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

Fotografie: Kreaterbureau VULKAAN en Ilona Essenbosch (startfoto)

Achterwaarts          Voorwaarts

0adske - HOMER

alt

Geplaatst: Vrijdag 17 augustus 2018 - 12 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Www&wwW

▄▄  Schelf 2018 - HOME

 

Sociaal Culturele Hoofdstad Europa Leeuwarden Friesland 2018

Www & wwW / Schelf Kalender

 

alt

alt

alt

alt

alt

Fotografie: Kreaterbureau VULKAAN

 

Achterwaarts          Voorwaarts

0adske - HOMER

alt

Geplaatst: Zaterdag 28 juli 2018 - 20 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Www&wwW

▄▄  Schelf 2018 - HOME

  

Sociaal Culturele Hoofdstad Europa Leeuwarden Friesland 2018

Www & wwW / Schelf Kalender

  

alt

Fotopulatie: Kreaterbureau VULKAAN

Achterwaarts          Voorwaarts

 

0adske - HOMER

alt

Geplaatst: Woensdag 25 juli 2018 - 7 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Www&wwW

▄▄  Schelf 2018 - HOME

 

Sociaal Culturele Hoofdstad Europa Leeuwarden Friesland 2018

Www & wwW / Schelf Kalender

 

Paul Simon Farewell Tour Ziggo Dome 8 juli 2018

 

alt

 

alt

 

alt

 

alt

 

alt

 

alt

 

alt

 

Fotografie: Kreaterbureau VULKAAN

 

Achterwaarts          Voorwaarts

 

0adske - HOMER

alt

Geplaatst: Maandag 9 juli 2018 - 9 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Www&wwW

▄▄  Schelf 2018 - HOME

 

Sociaal Culturele Hoofdstad Europa Leeuwarden Friesland 2018

Www & wwW / Schelf Kalender

 

alt

 

alt

 

alt

 

alt

 

Fotografie: Kreaterbureau VULKAAN

 

Achterwaarts          Voorwaarts

0adske - HOMER

alt

Geplaatst: Vrijdag 6 juli 2018 - 14 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Www&wwW

▄▄  Schelf 2018 - HOME

 

Sociaal Culturele Hoofdstad Europa Leeuwarden Friesland 2018

Www & wwW / Schelf Kalender

 

alt

 

alt

 

alt

 

alt 

Fotografie: Kreaterbureau VULKAAN

 

Achterwaarts          Voorwaarts

0adske - HOMER

alt

Geplaatst: Dinsdag 8 mei 2018 - 9 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Www&wwW

▄▄  Schelf 2018 - HOME

 

Sociaal Culturele Hoofdstad Europa Leeuwarden Friesland 2018

Www & wwW / Schelf Kalender

 

alt

 

De oplossing

Dr Samuel-Jean Pozzi   /   Markiezin Luisa Casati

(1846-1918)   /   (1881 - 1957)


Schilder   /   Schilder

John Singer Sargent   /   Giovanni Boldini      

olieverf op doek   /   olieverf op doek

1881   /   1908

 

Achterwaarts          Voorwaarts

 

0adske - HOMER

alt

Geplaatst: Woensdag 2 mei 2018 - 14 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Www&wwW

▄▄  Schelf 2018 - HOME

 

Sociaal Culturele Hoofdstad Europa Leeuwarden Friesland 2018

Www & wwW / Schelf Kalender

 

alt

 

Wie hebben wij hier?

A. Marten & Oopjen

B. Samuel & Luisa 

C. Romeo & Julia  

 

Het goede antwoord is te achterhalen in het Rijksmuseum

op de expositie High Society

tot en met 3 juni 2018.


Achterwaarts          Voorwaarts

 

0adske - HOMER

alt

Geplaatst: Dinsdag 13 maart 2018 - 9 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: De bloggende gast

▄▄  Schelf 2018 - HOME

 

Sociaal Culturele Hoofdstad Europa Leeuwarden Friesland 2018

Dit wordt jouw medium / Gasten

 

13 maart 

 

Een mooie dag. Een dag om mens te zijn. Gewoon met alles erop en eraan.

En lief te zijn voor jezelf en anderen.

Voorbij de ruis. En misschien kunnen we vandaag samen gaan zingen of muziek maken.

Gewoon voor het plezier en omdat muziek verbindt.


En anders lekker muziek luisteren.

Of een musical ervaren, life of dvd.

 

Misschien ga ik vanavond The sound of music maar es even bekijken.

Of: As it is in Heaven.

 

Ja, leuk. Ik ben jarig vandaag en ga het leven vieren.

 

Fijne dag allemaal!

 

X Greetje

  

0adske - HOMER

alt

Geplaatst: Woensdag 31 januari 2018 - 9 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Www&wwW

▄▄  Schelf 2018 - HOME

 

Social Cultural Capital Europe Leeuwarden Friesland 2018

Www & wwW / Schelf Calender

 

Dear foreign visitors

It is a great pleasure to meet you here. At the same time we have to apologize. You will find at DWJM Social a lot of blogs written by Dutch authors, in their own beautiful language. We really would like to translate them all into English, to offer you the same entertaining information as is available for Dutch visitors. But we do not have the illusion that this is a realistic goal. So feel free to use some translation software, in case you detect a blog that looks really interesting to you. In the meantime we will do our best, to inform you about our deepest purposes and intentions. So please read on.

 

Threefold Double-U and Repeat

What's in a name? Threefold Double-U and Repeat can also be written as Www&wwW. This abbreviation stands for 'World wide watching & writing wiseguy Wanderers'. We adore our fantastic name, especially in these English versions. Because written in Dutch it looks quite silly; we will show you. 'Wereld wijd waarnemende en weergevende wijsneuzige wandelaars.' Please, don't laugh when you try to read it. Or do laugh, and read on. Read on, because our deepest intentions are very nobel. As a team of World wide watching & writing wiseguy Wanderers we try to make a lot of fun. But on the other hand we are worried sometimes.

 

Be glad not to be a Dutchman

We are worried. That is not the right mood to be in, of course. We should be happy, not worry. The year of 2018 should be one big partytime, especially in the Capital of Culture Leeuwarden and the surrounding province of Friesland. So we try to be worried in a happy and cultural way. That is why we have written down our deepest concerns in a short poem. We have written it down, not in a hopeless way, but as a solution. If we just try. So be glad not to be a Dutchman at the moment. While they are partying and reading all our written nonsense, you know already everything about us bij reading this summary and the poem. Just try. And keep trying when you are back at your own place. See you!

 

Backward          Forward          Poem

0adske - HOMER

alt

Geplaatst: Zondag 14 januari 2018 - 10 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Www&wwW

▄▄  Schelf 2018 - HOME

 

Sociaal Culturele Hoofdstad Europa Leeuwarden Friesland 2018

Www & wwW / Schelf Kalender

 

Wereldverbeteragenda

Laat één ding duidelijk zijn. Wij, World wide watching & writing wiseguy Wanderers (Www&wwW), zijn wereldverbeteraars. En als het niet goedschiks kan, dan maar kwaadschiks. Wij dopen onze pennen het liefst in melk, honing en stroop. Maar als het nodig is, weten wij ook azijn te vinden. Verdund weliswaar, maar je kunt het zo zuur krijgen als je wilt. So be prepared. Af en toe oefenen wij ons Engels, want ook Drachten is een beetje Culturele Hoofdstad. En ondanks de Brexit blijft het Engels een taal waar je slecht omheen kunt. So be it. Terug naar de kern. Onze wereldverbeteragenda krijgt niet alleen vorm in de blogs en links die wij plaatsen. Ook de evenementen die wij hier op DWJM Sociaal zetten, horen erbij. Blij dat ik ze als gastvrouw mag selecteren.

 

Wereldverbeterdagen

Dit alles is ook de reden dat wij af en toe bijzondere dagen opnemen in onze Schelfkalender. Daarbij selecteren wij sterk op wereldverbeterdagen. Zo zal de Dag van de Duitse Taal op 17 april aanstaande uns Wurst wesen. Niet dat wij iets tegen Duitsers hebben, integendeel. Onze beste buren zijn Duitsers, Europees gezien. Maar er zijn wereldwijd misschien wel 10.000 talen; dan blijf je nergens met deze kalender. Wereldreligiedag hoort er juist wel bij, omdat die dag is ingesteld voor meer begrip tussen religies onderling. En zo zullen wij nog veel verbeterdagen laten volgen.

 

Wereldverbetergasten

Als wereldverbeteraars zoeken wij natuurlijk naar gasten die ons kunnen helpen. Die met ons kunnen werken aan verbetering van dit kwakkelende bolletje aarde. Onze eerste gast is al over de tong gegaan in de reacties bij eerdere blogs. Het is Ennie de zorgrobot. Eerder door Rik op de kop getikt in een kringloopwinkel, waar een partij afgeschreven Japanse spullen was beland. Ennie logeert nu in de Hooykiep op een zolderkamer. Een heel bijzondere gast, want als robot is hij wat depri geraakt. En wie wil er een sombere zorgrobot? Mogelijk daarom door de eigenaar in de kringloopwinkel gedumpt. We gaan proberen hem weer op te peppen. Ons motto wordt zijn motto. Verbeter de wereld, begin bij jezelf.

 

Achterwaarts          Voorwaarts

0adske - HOMER

 

alt

Geplaatst: Maandag 25 december 2017 - 11 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Www&wwW

▄▄  Schelf 2018 - HOME


Sociaal Culturele Hoofdstad Europa Leeuwarden Friesland 2018

World wide watching & writing wiseguy Wanderers

 

alt

 

alt

 

alt

 

alt

 

0adske - HOMER

alt

 

Geplaatst: Vrijdag 22 december 2017 - 7 reacties(s) [ Reactie ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Categorie: Www&wwW

▄▄  Schelf 2018 - HOME


Sociaal Culturele Hoofdstad Europa Leeuwarden Friesland 2018

World wide watching & writing wiseguy Wanderers

 

Imagine a blue planet

 

 

 een wereld in blauwtinten die zichzelf spiegelt en kopieert

 

alt

 

ingericht door mensenhanden met alles wat erbij hoort

 

 

Fijne Kerstdagen en

een gelukkig en duurzaam 2018!

 

 

0adske - HOMER

 alt

 


« vorige pagina  |  resultaten 1-20 van 34  |  volgende pagina »